מעוניינים להתנדב???

שם מלא:

טלפון:

* דוא"ל:
 

* האם אתה מעוניין בהתנדבות חד פעמית או קבועה?
 
* באילו תחומים מעניין אותך להתנדב?
 
[ על מנת לבחור אנא לחץ על + ]  +
* אם בחרתם בקשישים- אנא פרטו:
[ על מנת לבחור אנא לחץ על + ] +
 
 
* אם בחרתם במקצועי, אנא פרטו מה תחום ההתמקצעות שלכם
התשובה שלך
 
 
 
*אנא, ספרו על עצמכם ב 2-3 שורות
התשובה שלך:
 
 

 הערות נוספות: