הרבנות והמועצה הדתית רמלה
טלפון: 08-9225360 רחוב גולומב 25, מיקוד: 72100 ת.ד. 36 פקס: 08-9241956  

פתיחת תעודת רווקות
קבלת קהל:
רב רושם נישואין: א-ה בין השעות: 09:00-12:00
מזכירות: א-ה בין השעות: 08:00-12:00
א, ג, אחר הצהריים: בתאום טלפוני בלבד.
א, ג, אחר הצהריים: 16:00-18:00.
  
1. תעודת זהות שלמה ועדכנית של המבקש/ת (כולל ספח).
שם פרטי:
שם משפחה:
מספר ת.ז.
דוא"ל:
נייד: -
 
בן/בת הזוג:
שם פרטי:
שם משפחה:
מספר ת.ז.
דוא"ל:
נייד: -
   
2. תעודות זהות של ההורים שלמות ועדכניות (כולל ספח).

הורה 1

הורה 2

שם פרטי ומשפחה:
 
ת.ז.
שם פרטי ומשפחה:
 
ת.ז.   
תצלום תעודות זהות של ההורים:
 
 
3. תעודת נישואין ו/או כתובה של ההורים.
 
4. 2 תמונות פספורט עדכניות של המבקש/ת.
תמונת פספורט:
  
5. 2 עדים גברים (לא קרובי משפחה).
  
6. עולה חדש/ה שעלה/תה לארץ משנת 1989 ואילך ימציא:
אישור יהדות מבית הדין ליהדות (בית דין רבני).
 
גרוש או גרוש ימציאו:
7. תעודת גרושין מקורית (כולל עדכון בתעודת זהות) הכולל מעשה בית דין, גרושה רשאית להינשא לאחר 92 ימים
מיום גרושיה, תעודת גרושין מחו"ל מצריך אישור בית דין רבני.
 
אלמן או אלמנה ימציאו:
8. תעודת פטירה מקורית (כולל עדכון בתעודת זהות), תעודת פטירה מחו"ל מצריך אישור בית דין רבני.
 
בעת הליך רישום נישואין יונחה הזוג בפרטים נוספים כפי שידרש.
 
9. תשלום אגרה.