טופס הרשמה לרכישת מינוי לאופק לחטיבת ביניים – שנת הלימודים תשפ"ב
   
בחירת עיר בית ספר


 מעוניין לרכוש מינוי לשנת הלימודים תשפ"ב, נא לסמן את בחירתכם:

     פרוט תכולת החבילה עלות המינוי תוקף המינוי

חבילת Basic
 • מאגר פעילויות מתוקשבות במגוון תחומי דעת
 • סטודיו שלי
 • מערכת ניהול למידה (LMS)
8,000 ₪ 31/8/22

חבילת

Pro

 • מאגר פעילויות מתוקשבות במגוון תחומי דעת
 • סטודיו שלי
 • ספרים דיגיטליים מבית מטח בלבד*
 • מערכת ניהול למידה (LMS)
12,000 ₪ 31/8/22

חבילת

Premium

 • מאגר פעילויות מתוקשבות במגוון תחומי דעת
 • סטודיו שלי
 • אטלס דיגיטלי
 • ספרים דיגיטליים מבית מטח בלבד*
 • קוד X
 • קורס מתמטיקה לכיתה ט'
 • מערכת ניהול למידה (LMS)

16,000 ₪ 31/8/22
* מותנה בהעברת רשימת ספרים חתומה על-ידי מנהל/ת בית-הספר, והצהרה על לימוד עם ספרים מודפסים.

רשימת ספרים
   
נא למלא את כל השדות
   
רכז/ת אופק בביה"ס:
שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני
טלפון נייד  -
   
חתימה על טופס זה מהווה התחייבות לתשלום ולתנאי השימוש בסביבות אופק, כותר והסטודיו שלי

 
פרטי מנהל/ת בית הספר
שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני
טלפון נייד -
 
חתימת המנהל/ת


   
   
לפרטים נוספים ולהזמנות: 03-6460800, דוא"ל sherut@cet.ac.il