תשלום עבור מרכז אבחון
 

פרטי התלמיד
   
מספר ת.ז של הילד/ה
שם הילד/ה
שם משפחה

שם בית הספר
   
בחירת אבחון / הדרכה מקצועית
    
אבחון
 
אבחון פסיכולוגי 200 ש"ח
אבחון פסיכודידקטי 300 ש"ח
אבחון דידקטי 200 ש"ח
 השלמת אבחון פסיכולוגי 100 ש"ח
 
הדרכה מקצועית
אבחון פסיכולוגי 350 ש"ח
אבחון פסיכודידקטי 700 ש"ח

  
פרטי המשלם

 
 שם פרטי
 שם משפחה
 טלפון
 דואר אלקטרוני

 
 אני מאשר/ת בזאת את ביצוע התשלום 

 
פרטי אשראי

  
מספר כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי /
שלוש ספרות בגב הכרטיס
ת.ז של בעל הכרטיס
מספר תשלומים מבוקש
 

סה"כ לתשלום: 0.00