ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב

הרשמה לקורסי מחוננים בשפה הערבית

                     تسجيل لمساقات الموهوبين باللغة العربية

 

 פרטים אישיים תלמיד
 
-
*יש למלא את הפרטים בעברית 
 * כל ההודעות בנושא הקורסים ישלחו למייל זה (ולא בדואר). אנא הקפידו לתת כתובת פעילה ונגישה במהלך כל הקורס.
 

בחירת קורס

 
 

פרטים אישיים הורה

-

פרטים אישיים הורה נוסף

-
הריני מאשר פרסום ראיון ו/או תמונת בני/בתי, שנעשו במסגרת פעילות באוניברסיטת תל אביב לנוער, וכן ידוע לי שהראיון ו/או הצילום ישמשו את היחידה לנוער שוחר מדע בפרסומים שונים.

פרטי אמצעי תשלום

* לקשיים טכניים בתהליך התשלום יש לפנות לטלפון 03-6460882 או למייל onlinel@cet.ac.il  
מחיר הקורס: 50 ש"ח
/
Telepay

לקשיים ברישום ניתן לפנות למייל onlinel@cet.ac.il או לטלפון 03-6460882
בסיום תהליך הרישום ישלחו אישורי הרשמה לתיבת הדוא"ל שלכם