תהליכי החקר בתחום הדעת שפות זרות (פרט לאנגלית)
ההרשמה הסתיימה
 


אודות ההשתלמות: המאה ה-XXI גדוש במידע רב ומגוון המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה. שינויים אלה באים לידי ביטוי בין השאר בתחומי התרבות, המדע והטכנולוגיה. לצורך התמודדות עם האתגרים ששינויים אלה מציבים בפנינו, עלינו כצוות הוראה שפות זרות במערכת החינוך, לאפשר לתלמידינו לפתח את כישורי החשיבה והלמידה שלהם, לפתח כישורים לעבודת צוות, לעודד את סקרנותם הטבעית, וגם להביא לידי ביטוי את היכולות של כלל התלמידים בכיתה..
בוגרי מערכת החינוך, כתלמידים בהווה וכאזרחי העתיד מעורבים ומשפיעים בחברה, זקוקים ליכולת חשיבה ברמה גבוהה., שתאפשר להם להבנות ידע חדש באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית. יכולת זו תסייע להם להתאים את עצמם למציאות משתנה ולקבלת החלטות שקולות.
השגת יכולת זו בקרב תלמידינו מחייבת שינוי בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (ה.ל.ה). שינוי זה כרוך במעבר מלמידה המדגישה שינון של מידע, ללמידה משמעותית, המדגישה פיתוח הבנה מעמיקה של תכנים ויכולות למידה וחשיבה.
לכן, עמית יקר, אנו מזמינים אותך להשתתף בהשתלמות ראשונה מסוג זה, " הוראה ולמידה שפה זרה בדרך החקר", במטרה להתוות יעדים ודרכי פעולה, שיביאו להטמעה נכונה ורחבה של למידה בדרך זו.


מטרות ההשתלמות:
• חשיפה והיכרות עם הל"ה בדרך החקר כצורת למידה משמעותית..
• התנסות קבוצתית במהלכי חקר שונים, לפי שלבי עבודת החקר.
• רפלקציה עצמית של המשתלמים על תהליך הלמידה שלהם, כולל הצפת קשיים והכללתם לכדי התמודדות עם קשיים  בכיתה.
• גיבוש וליווי של קהילת המורים המשתתפים באופן שוטף במהלך ההשתלמות.

שם מנחה ההשתלמות: אדוארדו לינה

קהל היעד:
ההשתלמות מיועדת למורים לשפות זרות (חוץ מאנגלית)

מבנה ההשתלמות:

ההשתלמות בהיקף של 30 שעות. הכוללת שני מפגשים סינכרוניים בזמנים קבועיים מראש ומפגש אחד פנים אל פנים עליו תשלח הודעה בהמשך. למעט מפגשים אלו, שאר הלמידה היא דרך רשת האינטרנט מביתו של כל משתלם בזמן הנוח לו, במסגרת הזמנים שנקבעו מראש. ההשתלמות מחולקת ליחידות לימוד וירטואליות, הכוללות חומרי למידה ומשימות לביצוע. משום כך איננו ממליצים להירשם ליותר משתי השתלמויות במקביל ורצוי לא להירשם ליותר משתי השתלמויות בשנה.

דרישות לקבלת אישור על ההשתלמות (מוכר לגמול השתלמות):

השתלמות זו מקנה 30 שעות גמול עם ציון. על המשתתפים להיות נוכחים בכל המפגשים, ולבצע את המשימות המתוקשבות על מנת לקבל אישור השתתפות המוכר לגמול. אישור ההשתלמות לצבירת גמול מותנה בלפחות 15 משתתפים הרשומים לקבוצה.


ההשתלמות תפתח באתר הקמפוס הווירטואלי לעובדי ההוראה בישראל
בתאריך 2.3.2014, ל' באדר תשע"ד

 

ב- 23.2.14, י"ח אדר א' התשע"ד בשעה 19:00 יתקיים מפגש סינכרוני על הכרות המערכת.
פרטים והנחיות כניסה ישלחו בהמשך.

 


 דרישות טכניות להשתתפות בהשתלמות ופרטים נוספים אודות ההשתלמויות המקוונות, ניתן למצוא בלשונית 'אודות' שבאתר.