לכבוד,
הורי תלמידי חט"ב פסגות יהוד-מונוסון 
 

הורים יקרים שלום רב,
 
בהתאם להנחיות משרד החינוך, חט"ב פסגות נערכת לקראת מערך חירום בית ספרי מתוקשב.

המטרה ליצור מאגר נתונים של כל התלמידים בחטיבה, שיאפשר ליצור קשר עם התלמיד/ה במסגרת הבית בעת הצורך

ובשעת חירום במידה ולא מתקיימים לימודים.
 

בשלב
זה אנו מעוניינים לאשרר את הנתונים של בנכם / בתכם ולהוסיף גם טלפון נייד שניתן באמצעות מסרון לשלוח

הודעות.


לצורך זה אנו מבקשים מכם למלא את הפרטים להלן ולאשר אותם
.
 
** יש למלא טופס זה עבור כל ילד בנפרד.

בברכה,
הגברת טובה לוי
מנהלת חט"ב פסגות
 
 
   שכבה             מס כתה  
 שם משפחה    שם התלמיד/ה
ת.ז של התלמיד/ה    כתובת מגורים:
שם האב    שם האם
טל. נייד אב   - טל. נייד אם  -
טל. בית   -  טל. התקשרות בשעת חירום -
דוא"ל האב      דוא"ל האם
דוא"ל התלמיד/ה    
 

טל: 03-6320202, פקס: 04-6391538, מייל: smadarpsagot@gmil.com  , רח' משה דיין 10, יהוד.