טופס הרשמה תשפ"א
 
      פרטי ראש המשפחה (פרטי המשלם):
 
  * שם משפחה

* שם פרטי

 

* ת.ז.

     שם בן זוג
   
  * רחוב ומס'    ת.ד.

  * יישוב    מיקוד  
    טלפון בית    טלפון עבודה  
  * נייד הורה 1
   נייד הורה 2


   * דואר אלקטרוני 
      פרטי המשתתף בפעילות:  (הפעילות הנה מספטמבר עד יוני 2021 מלבד חוגי ספורט שמסתיימים ביולי 2021)
  

שם הנרשם

שם החוג/יום הפעילות

ת.ז.

מין
ז\נ

תאריך לידה
DD/MM/YYYY

גנים כיתה ובי"ס

חוגי מבוגרים

 

 
 
 

 


 

 
 
 


 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     
      תשלום:
 
    הריני מאשר לחייב את כרטיס האשראי שבמערכת  עבור השתתפות  בחוגים +30 ₪ דמי הרשמה לבית אב.
  •  יש לרשום את ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי :   תוקף:

  הריני מאשר לחייב את כרטיס האשראי (הגשת טופס עם פרטי כרטיס אשראי תתאפשר רק באופן ידני או דרך פקס 6392332) להדפסת הטופס לחצו כאן.
  אגיע עצמאית ואסדיר את אמצעי התשלום.
            
      הצהרה:
      
 * אני מצהיר/ה בזאת שקיבלתי את המידע בגין החוג/יום הפעילות, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות הכתובים בחוברת חוגים ובטופס נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות ואני מתחייב למלא אחר התקנות. לתקנון לחץ כאן.
 
אני מאשר פרסום תמונות של בני/בתי שצולמו בפעילויות החוגים ואירועים.
  אני מאשר שליחת דואר שיווקי ומידע.
 *
חתימה:

שריון מקום בפעילות מותנה בהסדרת תשלום, שליחת הטופס אינה מהווה הרשמה מלאה. על אף הנאמר, מתנ"ס זיכרון שומרת על זכותה לא לשריין מקום בפעילות מטעמי תפוסה, פרטים חסרים, תפוגת תאריך וטעמים אחרים.