תשלומי גנים תשע"ט
 
להורדת קובץ הסבר - לחצו כאן
 
בחירת גן לתשלום
     
  
  
שם הילד/ה
מספר ת.ז של הילד/ה
  
  
 
 שם פרטי של המשלם
 שם משפחה של המשלם
 דואר אלקטרוני
 טלפון -
 
להלן תשלומים עבור שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לתיתם חינם:

 
ביטוח תאונות אישיות 49 ש"ח 
 תשלום חובה. יחוייב ב 02/09/2018

 
הזנת בוקר בגן800 ש"ח  
תשלום רשות. הגבייה תתקיים רק לאחר שכל הורי הגן יאשרו אותה ויעבירו את אמצעי התשלום.
 סמן/ני להסכמה
 
  
סל העשרה ותכנים
342 ש"ח
תשלום רשות. הגבייה תתקיים רק לאחר שכל הורי הגן יאשרו אותה ויעבירו את אמצעי התשלום.
 סמן/ני להסכמה
 
  
תכנית לימודים נוספת (תל"ן)
480 ש"ח
תשלום רשות. הגבייה תתקיים רק לאחר שכל הורי הגן יאשרו אותה ויעבירו את אמצעי התשלום.
 סמן/ני להסכמה
 

 
מספר תשלומים מבוקש
  
תשלום בגין הביטוח ייגבה בכל מקרה ב-02.09.2018
תשלומים עבור שירותים נוספים ייגבו לאחר שכל הורי הגן יאשרו אותה ויעבירו את אמצעי התשלום.
הסכום הסופי עבור שירותים נוספים יכול להשתנות בתיאום עם הגננת ונציג וועד ההורים.
    
  
    
מספר כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי /
CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס
ת.ז של בעל הכרטיס