מועצה דתית - חברה קדישא רמלה
טלפון: 08-9225360 רחוב גולומב 25, מיקוד: 72100 ת.ד. 36 פקס: 08-9241956
בס"ד
הזמנת לויה

פרטי הנפטר/ת:

שם פרטי ומשפחה:

 

דואר אלקטרוני:

 

כתובת:

 

מס' רישיון קבורה:

 

תצלום הרישיון:

 

הנפטר:

נשוי/לא נשוי:

מקום המצאות:

מזמין הלויה:

קרבת המזמין:

מס' ת.ז.:
תצלום ת.ז.:
תאריך לידה:
תאריך פטירה:
תאריך לויה מבוקש:
שעת לויה מבוקש:
ברכישה-מקום ליד בן/בת זוג:
מספר שטר:
כהן: סימוכין לכהן:
 
טלפונים ליצירת קשר: -   -
הערות:
 
 
שם מלא של מוסר המקרה: