טופס רכישת מינוי לילקוט הדיגיטלי לבית-ספר יסודי – (כיתות א-ח) - תשפ"א
   
בחירת עיר בית ספר


 מעוניין לרכוש מינוי לשנת הלימודים תשפ"א, נא לסמן את בחירתכם:
 
שם החבילה  פרוט תכולת החבילה עלות המינוי תוקף המינוי

 

 אופק

 - מאגר פעילויות מתוקשבות במגוון תחומי דעת 
  - מערכת ניהול למידה (LMS)
8,000 ₪
 
31/8/21
 
חבילה מורחבת 1

 - מאגר פעילויות מתוקשבות במגוון תחומי דעת
 - מערכת ניהול למידה (LMS)
   

לבחירה
 
 הסטודיו שלי

 אטלס דיגיטלי

 

9,200 ₪ 31/8/21
 
חבילה מורחבת 2

 - מאגר פעילויות מתוקשבות במגוון תחומי דעת

 - ספרים דיגיטליים מבית מטח בלבד*
 - מערכת ניהול למידה (LMS) 
11,400 ₪ 31/8/21
 
חבילה מורחבת 3

 - מאגר פעילויות מתוקשבות במגוון תחומי דעת
 - הסטודיו שלי
 - אטלס דיגיטלי
 - מערכת ניהול למידה (LMS)
 - ספרים דיגיטליים מבית מטח בלבד*

 
13,000 ₪ 31/8/21
* מותנה בלימוד עם ספרים מודפסים והעברת רשימת ספרים חתומה על -ידי מנהל/ת בית הספר
 

   
רשימת ספרים
   
נא למלא את כל השדות
   
רכז/ת ילקוט דיגיטלי בביה"ס
שם פרטי
שם משפחה
מספר ת.ז
דואר אלקטרוני
טלפון נייד  -
   
חתימה על טופס זה מהווה התחייבות לתשלום ולתנאי השימוש בסביבות אופק, כותר והסטודיו שלי

 
פרטי מנהל/ת בית הספר
שם פרטי
שם משפחה
מספר ת.ז 
דואר אלקטרוני
טלפון נייד -
   
חתימת המנהל/ת


   
   
לפרטים נוספים ולהזמנות: 03-6460800, דוא"ל sherut@cet.ac.il