טופס הרשמה למוסדות להשכלה גבוהה ולמכוני מחקר

לצפייה בתוכנית בעברית ובאנגלית
   
שימו לב: יש לרשום כל נציג בטופס נפרד!
 
* שם המוסד
תחומים אקדמיים שבהם מוצעות משרות

 

   
שם הנציג/ה
* תואר הנציג/ה

* תפקיד
* כתובת דוא"ל
* מספר טלפון (נייח)
* מספר טלפון (נייד)

   
* קובץ לוגו לצורך שילוט העמדה ביריד התעסוקה
   
 בקשות מיוחדות
   
 
תודה על השתתפותכם במאמץ חשוב זה שנועד לעזור לחוקרים ישראלים במציאת משרות מחקר בישראל!
פרטים בנוגע לעמדתכם ביריד התעסוקה יישלחו בסמוך למועד האירוע.

 

 
כל טוב,

בת־שבע  

Batsheva Shor, Director
CONTACT CENTER for Israeli Researchers
Israel Academy of Sciences and Humanities

Tel: 972-2-567-6207 Fax: 972-2-566-6059
43 Jabotinsky St. Jerusalem 9104001