תשלומים לקמפוס מרכז העשרה יישובי
  
  תאטרון 1200     כושר ואורח חיים בריא 1200
   ניצני רפואה 1200    יזמי יוריקה 1200
   חשיבה יצירתית 1650    יזמות עסקית 1950 
  להקת זכרון 2500  
  

פרטי הילד/ה

 
שם פרטי של הילד/ה
שם משפחה של הילד/ה
מספר ת.ז של הילד/ה
 
פרטי המשלם
 
 שם פרטי של המשלם
 שם משפחה של המשלם
 דואר אלקטרוני (תשלח קבלה בדוא"ל חוזר)
 טלפון (נייד) -
   
  
               
פרטי האשראי
   
מספר כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי /
CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס
ת.ז של בעל הכרטיס
מספר תשלומים מבוקש

סה"כ לתשלום: 0.00