נא למלא את הפרטים הבאים :

 
 
פרטי הפונה פרטי המוסד החינוכי
מספר ת.ז.
סמל מוסד /מוטב /רשות
שם פרטי שם המוסד/ שם המוטב/הרשות
שם משפחה רחוב
תפקיד
מספר בית
טלפון עיר
טלפון נייד מיקוד
דואר אלקטרוני
חשבון מיקרוסופט בלבד
* במידה ואין לכם חשבון בתוקף
 מומלץ לפתוח חשבון כאן 

 
*לפני משלוח ערכות התקנה ופתיחת משתמש באתר ההורדות תיבדק זכאותכם על פי ההסכם
 
 
הערות