נא למלא את הפרטים הבאים :

 
 
פרטי הפונה
מספר ת.ז.
שם פרטי
שם משפחה
תפקיד
טלפון
טלפון נייד
דואר אלקטרוני
   
פרטי המוסד החינוכי
סמל מוסד /מוטב /רשות
שם המוסד/ שם המוטב/הרשות
רחוב
מספר בית

עיר
מיקוד

חשבון ארגוני בלבד
* במידה ואין לכם חשבון בתוקף מומלץ לפתוח חשבון כאן
   
 
*לפני משלוח ערכות התקנה ופתיחת משתמש באתר ההורדות תיבדק זכאותכם על פי ההסכם
 
 
הערות