קייטנות הקיץ אומנות המחול ואומנות פלסטית
בין התאריכים 20.8.2020 – 9.8
שעות פעילות 08:00 – 13:00
אפשרות הגעה ב- 07:30
פרטי הילד/ה
 שם פרטי:    שם משפחה:  
 תאריך לידה:    תעודת זהות:  
 מין:    טלפון בבית:  
 כתובת:    מיקוד:  

     
פרטי ההורה      
 שם ההורה1:    תעודת זהות:  
 נייד:    דוא"ל:  
 שם ההורה2:    תעודת זהות:  
 נייד:      

 פניות במקרה חרום      
 שם קרוב    טלפון  
 דואר אלקטרוני      
       
       
 נהלי הרשמה:
1. הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפות הילדים בפעילות בכל עת, על פי שיקוליה, מסיבות
הפרת משמעת, הפרעות, סיבות בריאותיות וכו'.
2. אנו ממנים את הנהלת הקייטנה לפעול כהבנתה במקרי חירום.
3. 100 ₪ מתוך התשלום עבור הקייטנה הינם דמי רישום אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול.
4. המבטלים עד ה-23 ביולי יקבלו את כל כספם למעט דמי הרישום. המבטלים לאחר ה-23 ביולי ועד למהלך השבוע הראשון של הקייטנה יחויבו בשליש ממחיר הקייטנה.
5. ביטול מאוחר יותר לא יזכה בהחזר.
6.  ביטולים יתקבלו אך ורק לאחר שהוגשו בכתב במשרד מתנ"ס זכרון יעקב.
8. רשום ללא הסדרת תשלום וללא פרטים מלאים לא יחשב כהרשמה לקייטנה.
9.  פתיחת הקייטנה מותנית באישור משרד הבריאות.
10. אין אפשרות לצהרון.

 
 
הסדרת תשלום:
 התשלום עבור הקייטנה הינו 1200 ₪.
היה ותאושר ארוחת בוקר (תלויה במגבלות משרד הבריאות) תגבה תוספת של 100 ₪.
   
 4 ספרות אחרונות:  
 תוקף:  
 מספר תשלומים:  
הנני מאשר/ת לעמותת זמארין לחייב את כרטיס האשראי הקיים במערכת.
 
    
 
הננו מאשרים לעמותת זמארין:
1. ילדי גני החובה/קייטנת בתי הספר -לרחוץ בבריכה על פי הנחיות חוזר מנכ"ל.
2. הסעות מחוץ למתנ"ס על פי תוכן הקייטנה ( בכפוף לתנאי הבטיחות של היסעי קייטנות)
 שימוש בתמונות הילדים לצרכי פרסום בעיתונות המקומית/אתר אינטרנט של  המתנ"ס.
 לא מאשר שימוש בתמונות
יש לציין מי האחראי על איסוף הילד/ה בסוף היום מהקייטנה 
 
 הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם-קייטנת מדע
 

 התלמיד/ה: 

 שם פרטי:    שם משפחה:  
 תאריך לידה:    ת.ז :  
 

 אני מצהיר בזאת כי:

 לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנה.
 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בקייטנה כדלקמן:
  
 רגישות למזון/אלרגיות?       
 תיאור המגבלה:    השתתפות בפעילות גופנית:  
 השתתפות בטיולים:    השתתפות בפעילות אחרת:  
 מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי:    לתקופה של:  
 
 יש לבני/בתי מגבלה רפואית כרונית (כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד'):
מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי:  לתקופה של: 

השם + הכתובת + מס' הטלפון לפנייה בעת מצוקה: 
 
  בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה:
שם התרופה:    אופן הטיפול:
 
 בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הזה: משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול וכד'.
פרטו:
  
חתימת ההורה: 
 

 
לתשומת ליבכם , אנו פותחים את ההרשמה אולם בעקבות הקורונה ממתינים להחלטת משרד הבריאות בדבר אישור קיום קייטנות קיץ , ועל כן פתיחת הקייטנה מותנית באישור של משרד הבריאות.