ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב
 
 

 טופס הרשמה לקהל המתעניין

 לצפייה בתוכנית בעברית ובאנגלית
 
שימו לב: יש לרשום כל משתתף בטופס נפרד!
 

 
* תואר

* שם פרטי
* שם משפחה

* כתובת דוא"ל
* מספר טלפון
(עדיף טלפון נייד)
-
 השתתפות בהרצאות לפני היריד
    
 
Batsheva Shor, Director
CONTACT CENTER for Israeli Researchers
Israel Academy of Sciences and Humanities

E-Mail: contact-center@academy.ac.il
Tel: 972-2-567-6207 Fax: 972-2-566-6059
43 Jabotinsky St. Jerusalem 9104001