ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב
 
 

 טופס הרשמה למוסדות ולמכוני מחקר

לצפייה בתוכנית בעברית ובאנגלית
 
   
שימו לב: יש לרשום כל נציג בטופס נפרד!
 
* שם המוסד
תחומים אקדמיים שבהם מוצעות משרות

 

   
שם הנציג/ה
* תואר הנציג/ה

* תפקיד
* כתובת דוא"ל
* מספר טלפון (נייח) -
* מספר טלפון (נייד)
-

 
 מספר משרות מוצעות

   
* קובץ לוגו לצורך שילוט העמדה ביריד התעסוקה
   
 בקשות מיוחדות
* האם תרצה/י להשתתף בהרצאות לפני יריד התעסוקה?
   
   
 
תודה על השתתפותכם במאמץ חשוב זה שנועד לעזור לחוקרים ישראלים במציאת משרות מחקר בישראל!
פרטים בנוגע לעמדתכם ביריד התעסוקה יישלחו בסמוך למועד האירוע.

 

 
כל טוב,

בת־שבע  

Batsheva Shor, Director
CONTACT CENTER for Israeli Researchers
Israel Academy of Sciences and Humanities

E-Mail: contact-center@academy.ac.il
Tel: 972-2-567-6207 Fax: 972-2-566-6059
43 Jabotinsky St. Jerusalem 9104001