טופס הרשמה למעסיקים בתעשייה ובחברות עתירות ידע  

לצפייה בתוכנית בעברית ובאנגלית
שימו לב: יש לרשום כל נציג בטופס נפרד!
 
* שם החברה
תחומים אקדמיים שבהם מוצעות משרות

 

שם הנציג/ה
* תואר הנציג/ה

* תפקיד
* כתובת דוא"ל
* מספר טלפון
(עדיף טלפון נייד) 

* קובץ לוגו לצורך שילוט העמדה ביריד התעסוקה
 בקשות מיוחדות
   
אישור פרסום שם החברה כמציגה ביריד התעסוקה:
 אני מסכים/מסכימה לפרסום שם החברה כמציגה ביריד התעסוקה
 
תודה על השתתפותכם במאמץ חשוב זה שנועד לעזור לחוקרים ישראלים במציאת משרות מחקר בישראל!
פרטים בנוגע לעמדתכם ביריד התעסוקה יישלחו בסמוך למועד האירוע.

   

כל טוב,

בת־שבע  

Batsheva Shor, Director
CONTACT CENTER for Israeli Researchers
Israel Academy of Sciences and Humanities

E-Mail: contact-center@academy.ac.il
Tel: 972-2-567-6207 Fax: 972-2-566-6059
43 Jabotinsky St. Jerusalem 9104001