טופס רכישת מינוי בית-ספרי למארז קוד פלוס – תש"פ
   
בחירת עיר בית ספר

 
קוד פלוס גישה חדשנית להוראת התכנות בבתי הספר היסודיים. 
 
רכישת המנוי כוללת סביבה דיגיטלית וכן ספרים מודפסים.
 
עלות הסביבה המשולבת לשכבה  - 4,000 ש"ח
 
תוקף המנוי 31/08/2020
אנא סמנו את שכבת הגיל עבורה אתם מבקשים לרכוש את המנוי :
 
 שכבת גיל ג'
מספר תלמידים למשלוח ספרים  
   
 שכבת גיל ד'
מספר תלמידים למשלוח ספרים
 
 
 שכבת גיל ה'
מספר תלמידים למשלוח ספרים  
 
 שכבת גיל ו'
מספר תלמידים למשלוח ספרים  
 
 
נא למלא את כל השדות
   
מורה קוד פלוס להתקשרות :
שם פרטי
שם משפחה
מספר ת.ז
דואר אלקטרוני
טלפון נייד  -
   
מורה קוד פלוס נוסף להתקשרות :
שם פרטי
שם משפחה
מספר ת.ז
דואר אלקטרוני
טלפון נייד -
   
חתימה על טופס זה מהווה התחייבות לתשלום ולתנאי השימוש בסביבות מטח

 
פרטי מנהל/ת בית הספר
שם פרטי
שם משפחה
מספר ת.ז 
דואר אלקטרוני
טלפון נייד -
   
חתימת המנהל/ת


   
   
לפרטים נוספים ולהזמנות: 03-6460800, דוא"ל sherut@cet.ac.il