ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב
 

 
 גנים של פסח בבאר-יעקב פסח 2018
   
 
להורים לילדים הלומדים בגני הילדים של בבאר-יעקב שלום וברכה,
מועצה מקומית באר-יעקב ומחלקת החינוך שמחים לבשר לכם על הרשמה לפעילות "גני הילדים של החגים" בפסח.
הפעילות תתקיים בבאר-יעקב עבור תלמידי הגנים במשך חמישה ימים החל מיום ה' 22/3/2018 (לא כולל יום ו') סיום הפעילות יום ד' 28/3/2018. (סה"כ חמישה ימים) הפעילות בשיתוף משרד החינוך.
הרישום לפעילות פתוח לכלל ילדי באר-יעקב הלומדים בגני הילדים, הרישום מוגבל בהתאם ליכולת המפעילים לגייס עובדים לפעילות. שיבוץ הילדים בגן לפי שיקול דעת המפעיל.
חיוב כרטיס האשראי יבוצע אך ורק בתנאי לאיתור כ"א לפעילות ולאחר שיבוץ הילד.
להלן מידע והנחיות לקראת הרישום לפעילות.
שאלות ניתן להפנות למחלקת החינוך בטלפון 08-9785412, פקס 08-9785456
מיל: info@b-y.org.il
או ואצאפ בלבד במקרים דחופים : 0523-987908


רישום לגני הילדים של החגים בחופשת הפסח
מועצה מקומית באר-יעקב נרתמת למימוש תכנית גני הילדים של החגים של משרד החינוך בחופשת הפסח עבור תלמידי גני הילדים. הפעילות תתקיים בגני הילדים במועצה.
הפעילות תחל ביום ה' 22/3 ותימשך בימים א'- ד' 25-28/3 בין השעות 08:00-13:00 (סה"כ 5 ימים, לא כולל יום שישי).
הפעילות כוללת תכנים לימודיים , פעילות חברתית, ערכית ופעילות חווייתית.
את גני הילדים של חג הפסח תפעיל ותנהל עמותת פנאי וקהילה בשיתוף מחלקת החינוך.
עלות הפעילות היא 100 ₪ עבור חמישה ימי פעילות בין השעות 08:00-13:00 אין אפשרות להירשם לחלק מהפעילות.
הרישום יבוצע באינטרנט (תשלום בכרטיס אשראי) הקישור יפתח באתר המועצה בין התאריכים יום ג' 6/3/2018 למוצאי שבת 10/3/2018 (מספר הנרשמים מוגבל).
תלמיד שלא יוסדר תשלום לגביו עד לתאריך גמר מועד הרישום לא יובטח מקומו, אף על פי שמילא טופס רישום.
לא ינתן החזר כספי על ביטול לאחר תום מועד הרישום ו/או היעדרות מחלק מימי הפעילות או אי הסכמה על שיבוץ התלמיד בגן הנבחר.
התוכנית תופעל באמצעות צוותים של מפעילי התכנית העומדים בדרישות משרד החינוך הכוללים סייעות של גני הילדים, סטודנטים ועובדים נוספים אשר יקלטו לצורך כך.
ילדי תכנית הצהרונים של המתנ"ס –הרשומים כבר בצהרונים הפועלים ע"י המתנ"ס פטורים מתשלום והפעילות המתוכננת עבורם תמשך כמתוכננן
לילדים שנרשמו ושילמו עבור התוכנית , אי השתתפות ו/או היעדרות מפעילות גני הילדים של החגים במהלך הפעילות אינה משחררת את ההורה מתשלום מלא מכל סיבה שהיא (אין החזר כספי).
ההורים מודעים לנושאים הבאים ובאישור הרשמה מאשרים את התנאים:
ההורים מודעים לנושאים הבאים ובאישור הרשמה מאשרים את התנאים:
1. יתכן איחוד קבוצות ושילוב ילדים בני גיל שונה.
2. יתכן שילוב ילדים שלא מאותו הגן המקורי.
3. אין המועצה מתחייבת כי הפעילות תתקיים בגן בו לומדים הילדים או בשכונת מגוריכם.
4. אין המועצה מתחייבת כי הצוות המפעיל את הפעילות הינו הצוות המקורי של הגן.
5. יתכן ובצוות יקחו חלק סטודנטים ואחרים אשר גויסו לפעילות זו במיוחד.
6. התוכנית איננה כוללת ארוחת בוקר ועל ההורים לספק ארוחה מידי יום.
7. התוכנית הינה תוכנית בסיסית ע"פ מתווה משרד החינוך.
8. הפעילות כולה מותנת בגיוס כ"א מתאים ורק לאחר איתור עובדים תאשר המועצה את רישום הילד ותחייב את ההורים בתשלום.
9. המפעיל אינו מתחייב להצמיד סייעת רפואית או אחרת לפעילות הנ"ל. רישום התלמיד ללא סייעת הינה באחריות ההורים בלבד.
שיבוץ התלמיד בגן בו מתקיימת הפעילות הינה באחריות מפעילי התוכנית בלבד!!!
ההגעה ואיסוף מהגן באחריות ההורים בלבד, נא להקפיד על זמנים.
בכל מקרה של הפרת משמעת תופסק מידית פעילות של הילד/ה.
משתתפים בפעילות ילדים אשר נרשמו לפעילות "בית הספר של החגים", שילמו עבור הפעילות, קיבלו אישור על התשלום בסיום ההרשמה ומופעים ברשימת המשתתפים של המועצה כמשלמים.
הגעה לגן בשעה 08:00 סיום פעילות בשעה 13:00 בדיוק.
יש לשלוח את הילדים בכל בוקר עם תיק קטן בו ארוחת בוקר מזינה , קלמר עם טושים, צבעים , ומספריים כובע ובקבוק מים.
ילדים הרשומים לצהרון המתנ"ס במשך כל השנה אינם צריכים להירשם ולא צריכים לשלם עבור התוכנית. עבורם תבוצע הפעילות המתוכננת של המתנ"ס .
המועצה המקומית באר יעקב מאחלת להורים ולתלמידים חופשה מהנה וחג שמח
 

תודה על שיתוף הפעולה,

גלעד גולדמן – מנהל מחלקת החינוך

 
שם הגן
שם הגננת
   
שם הילד/ה
שם משפחה
מספר ת.ז של הילד/ה
מין
   
כתובת
טלפון -
תאריך לידה 
   
טלפון נייד הורה 1 -
טלפון נייד הורה 2 -
דואל
   
התחייבות ההורים


ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד/ה כי עליו להתנהג באורח ראוי בתוכנית הגנים של פסח. ההורים מודעים כי לטובת כלל התלמידים באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג תהיה למנהלת הפעילות הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בכפוף להחזר תשלום יחסי לימי הפעילות שיגרעו.
איסוף התלמידים בסיום יום הפעילות :
א. ההורה מתחייב להגיע בזמן לקחת את הילד מהגן. אי הגעה בזמן תגרור חיוב אוטומטי בתשלום של 50 ₪ בגין כל רבע שעה איחור ע"י מחלקת הגבייה. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יגרמו להוצאת התלמיד/ה מהפעילות בהתאם למדיניות הגורם המפעיל.
ב. איסוף הילדים בסיום הפעילות יעשה ע"י ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את הילדים עליהם לציין זאת כאן כולל מסירת פריטיו האשיים של אותו אדם בכתב (כולל מספר תעודת זהות)
שם אדם אחר: 

שם     
קירבה 
ת.ז     
 
ג. איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה ו/או הצהרת ההורים בכתב אותה יש למסור מראש למנהלת הפעילות בבית הספר.
ד. הורים המבקשים חזרה עצמאית של הילד הביתה יאשרו זאות כאן: אישור לחזרה עצמאית : 
דיווח על מחלות: על ההורים לדווח על מחלה כרונית כל שהיא ממנה סובל הילד/ה ולרשום בטופס את מצבו בריאותי וסכנות נלוות. אין לשלוח לפעילות בבית הספר ילדים במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל מחלה מדבקת אחרת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר סיום המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורים לדווח על כל שינוי במצבו הבריאותי של הילד.
הצהרה על מחלה כרונית/אלרגיה או אחרת וטיפול נדרש (לרשום כאן):

   

הצמדת סייעת : תלמיד הזכאי לליווי סייעת במהלך הפעילות יציין זאת כאן:    

   
ההורים מאשרים להציג מידי פעם בתקשורת או בכלי פרסום מקובלים אחרים תמונות של המשתתף או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות. המשתתף והוריו מאשרים קבלת הודעות דוא"ל והודעות טקסט (סמס) ופרסומים שונים מטעם התוכנית / הרשות הקשורים בפעילות.
   
שם הורה 1
ת.ז הורה 1

שם הורה 2
ת.ז הורה 2
 
    אני מאשר/ת בזאת את תנאי הרישום
  
מספר כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי /
CVV 3 ספרות בגב הכרטיס
ת.ז של בעל הכרטיס
סה"כ

סה"כ לתשלום: 100.00