טופס מועמדות לאות הצטיינות תש"פלתשומת לב המבקש/ת:
• אנא קרא/י בעיון התקנון וההנחיות.
• יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים:
- תקציר הבקשה
- לפחות שני מכתבי המלצה
- טופס פרטים אישיים
 
• הקריטריונים להגשת מועמדות:
- תלמידי כיתות א'-י"ב
- תרומה לקהילה
- התנדבות ועזרה לקהילות שונות
- הישגים יוצאי דופן בתחומים מגוונים
- יוזמה מיוחדת
- התמדה
את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מ- 07.07.2020
 בקשה שלא תעמוד בתנאי המלגה או בקשה הלוקה בחסר לא תידון 
   

פרטים כללים

   
שם פרטי:
שם משפחה: 
שנת לידה:
תעודת זהות:
בית ספר:
מין:
כתובת:
נייד: -
כתובת רשת חברתית:
טלפון בבית:
שם הורה:
נייד הורה:
דואל:
תמונה: (יש לעלות תמונה)
   

תחום ההצטיינות

 
פרט/י את תחום ההצטיינות:

 

ממליצים

שם ממליץ 1
תפקיד ממליץ 1
   
שם ממליץ 2
תפקיד ממליץ 2
   
שם ממליץ 3
תפקיד ממליץ 3
 

מכתבי המלצה

   
מכתב המלצה 1


מכתב המלצה 2

מכתב המלצה 3