ספטמבר 2019 
הצהרת ויתור על ביטוח
 
 
 הסבר:
 
 1. עפ"י התיקון לחוק הספורט לא חלה חובת עריכת ביטוח לספורטאים, שהינם בגנים ואו תלמידים בביה"ס וגילם מתחת לגיל 18.

 2. ככל שההורה בוחר לרכוש מעמותת זמארין ביטוח תאונות אישיות הוא רשאי לעשות זאת תמורת תשלום כפי שהיה בעבר, ואז לא נדרשת הצהרה זו.

 3. הצהרה זו נדרשת לאותם הורים אשר רוצים ליהנות מהפטור מרכישת ביטוח, ואינם מעוניינים לרכוש מעמותת זמארין ביטוח תאונות אישיות.
הצהרת הורה של ספורטאי, להלן "הספורטאי", על היותו תלמיד לצורך מתן פטור מעריכת ביטוח תאונות אישיות בהתאם לתיקון 10 לחוק הספורט.
 
תאריך: 

לכבוד: עמותת זמארין, להלן "זמארין". 
 1. הנני ההורה עושה הצהרתי זו מרצוני החופשי ואלו פרטי ילדי/תי
 2.      
  תלמיד/ה בשנה"ל תשע"ט בכיתה  בבית ספר   
 3. הקף עיגול את ההצהרה המתאימה:
 4.  ילדי/תי הינו/ה תלמיד/ה בשנה"ל תשע"ט בגנים ואו בבי"ס בישראל בכיתה י"א או מתחתיה.
   ילדי/תי סיים/ה לימודיו/ה בכיתה י"א עת מלאו לו/ה 18 שנה או קודם לכן, והינו/ה לומד/ת בשנה"ל תשע"ט בכיתה י"ב בבי"ס על יסודי בישראל.
 5. ידוע לי כי ע"ס הצהרתי זו המתנ"ס אינו רוכש ביטוח תאונות אישיות לילדי/תי
 
    -

חתימה: