ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב
          
  
 

קייטנת מדע בביה"ס תיכון המושבה
בין התאריכים 9-13/8/2020 או בין התאריכים 16-20/8/2020
בין השעות 08:00-13:00

לבוגרי כיתות א' - ב'
 
 
פרטי הילד/ה
 שם פרטי:    שם משפחה:  
 תאריך לידה:    תעודת זהות:  
 כתובת:    מיקוד:  
 טלפון בבית:      
פרטי ההורה      
 שם ההורה1:    תעודת זהות:  
 נייד:      
 שם ההורה2:    תעודת זהות:  
 נייד:      
 בוגר/ת כיתה     לומד/ת בבית ספר  
       
 פניות במקרה חרום      
 שם קרוב    טלפון  
 דואר אלקטרוני      
       
מידע על הפעילות
  1. הקייטנה הינה בסבסוד משרד המדע והטכנולוגיה ותנוהל על ידי חברה הארה.
  2. הפעילות תתקיים בכיתות הלימוד בתיכון המושבה.
  3. בהתאם לנהלי משרד הבריאות על כל ילד להצטייד בארוחת בוקר, בקבוק מים אישי, מסכת פנים
       
 ב. נהלי הרשמה:
1. הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפות הילדים בפעילות בכל עת, על פי שיקוליה, מסיבות
הפרת משמעת, הפרעות, סיבות בריאותיות וכו'.
2. אנו ממנים את הנהלת הקייטנה לפעול כהבנתה במקרי חירום.
3. אין החזר כספי בגין לאחר רישום למעט במקרה של אי קיום הקייטנה בשל הקורונה.

 אנא בחר את מועד הקייטנה  
 
 הסדרת תשלום:  
 4 ספרות אחרונות:  
 תוקף:  
 סכום לתשלום: 80 ₪.  
הנני מאשר/ת לעמותת זמארין לחייב את כרטיס האשראי הקיים במערכת.
 
    
 
הננו מאשרים לעמותת זמארין:
 שימוש בתמונות הילדים לצרכי פרסום בעיתונות המקומית/אתר אינטרנט של  המתנ"ס.
 לא מאשר שימוש בתמונות
יש לציין מי האחראי על איסוף הילד/ה בסוף היום מהקייטנה 
 
 הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם-קייטנת מדע
 

 התלמיד/ה: 

 שם פרטי:    שם משפחה:  
 תאריך לידה:    ת.ז :  
 

 אני מצהיר בזאת כי:

 לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנה.
 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בקייטנה כדלקמן:
  
 רגישות למזון/אלרגיות?       
 תיאור המגבלה:    השתתפות בפעילות גופנית:  
 השתתפות בטיולים:    השתתפות בפעילות אחרת:  
 מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי:    לתקופה של:  
 
 יש לבני/בתי מגבלה רפואית כרונית (כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד'):
מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי:  לתקופה של: 

השם + הכתובת + מס' הטלפון לפנייה בעת מצוקה: 
 
  בני/בתי מקבל/ת את הטיפול התרופתי הזה:
שם התרופה:    אופן הטיפול:
 
 בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הזה: משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול וכד'.
פרטו:
  
חתימת ההורה: