טופס בקשה לרישוי - תוכנת Visio
 
תאריך  05/03/2021
   
בחירת בית ספר
תלמיד/מורה
שם פרטי 
שם משפחה 
תעודת זהות 
דואר אלקטרוני
טלפון נייד
  אני מצהיר/ה כי:
הנני מתחייב לקרוא את הסכמי הרישוי הנלווים לתוכנה ולנהוג לפיהם. 
הורדת התוכנה היא לטובת שימוש בתהליך הלימוד בלבד. התוכנה אינה לשימוש מסחרי ו/או לשימוש אחר.
ברור לי שמיקרוסופט אינה מספקת תמיכה טכנית לגבי השימוש הביתי שאעשה בתוכנה.
ברור לי שמפרט המינימום להפעלת התוכנה הוא כמפורט בדף המוצר Visio 
חתימה: