הרשמה לקבלת מלגה - גדרה

רישום כסטודנט/ית לכפר הסטודנטים

פרטים אישיים:
כתובת ויצירת קשר
-
-
לימודים
מסמכים להגשה (חובה לצרף את המסמכים)
אני מאשר שקראתי והבנתי את כל פרטי המלגה והפרטים אשר מסרתי נכונים
הנהלת המועצה תדון בבקשה ותקבע מתן מילגה בכפוף לקריטריונים