ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב
נספח לצורך הרשמה מחודשת לצהרוני עמותת זמארין תש"פ
 
עמותת זמארין עושה מאמצים גדולים על מנת לבצע את התיאומים הנדרשים על פי הוראות הממשלה ולהפעיל את הצהרונים החל מיום שלישי 19/5/2020 באופן מלא בין השעות 14:00-17:00, על פי כל הנהלים של מתווה משרד הבריאות.
הצהרונים יפתחו באותה מתכונת והרכב כפי שהיו ערב משבר הקורונה.
ההרשמה המחודשת לצהרוני עמותת זמארין הנה עד לסוף שנת הפעילות הנוכחית ככל שתימשך שנת הלימודים (על פי החלטת הממשלה, כאשר ההערכה לכך היא עד אמצע יולי), לא יתאפשרו ביטולים.
בכל מקרה בו תופסק פעילות הצהרונים בשל גורם חיצוני הקשור בקורונה (סגר, בידוד או כל גורם אחר שיחייב את סגירת הצהרונים) עמותת זמארין תפעל על פי ההנחיות שיתקבלו מהרגולטור באשר למתן החזר/זיכוי.
חוזה ההרשמה המקורי לצהרון נשאר בתוקף עד לסוף שנת הפעילות.
כפי שנגבתה לאורך השנה הנוכחית, עלות השתתפות ילד בצהרון הינה 935 ₪ בחודש.
בהתאם לצו הפיקוח על הצהרונים בגן בו רשומים פחות מ-20 ילדים לצהרון תיגבה תוספת של 50 ₪ בחודש. עבור חודש מאי יבוצע חיוב יחסי עבור חצי חודש.
הורים שחויבו על מחצית חודש מרץ, לא יחויבו בגין תוספת ימי הצהרונים המתוכננת ביולי על פי משרד החינוך.
הורה בעל חוב קודם למתנ"ס (מספטמבר 2019 עד מרץ 2020) נדרש להסדיר את חובו טרם הרישום המחודש.
שימו לב: אי חידוש הרשמה, יביא לביטול של החוזה המקורי, והילד לא יוכל לחזור לפעילות הצהרון.
פרטי ההורה:
פרטי הילד: