הורים יקרים,
בתי הספר של פסח יפעלו בין התאריכים 11 לאפריל עד ה 17 לאפריל , בין השעות 8:00-13:00 בבית הספר או גן הילדים בו לומד ילדכם.
המחיר לתלמידי כיתות א עד ג ללא הזנה הנו 150 ש"ח.
המחיר לתלמידי כיתות גן כולל הזנה הנו 170 ש"ח. 
 
הפעלת התוכנית מתבצעת בתיאום אגף החינוך בעירייה, דרג הפיקוח הרשותי במשרד החינוך ובשיתוף מנהלות בתי הספר והצוותים החינוכיים וכוללת תכנים ערכיים, איכותיים ומבוקרים. שילוב פעילויות שיא עם הורים אחה״צ ופעילות עם בני הנוער בבוקר בהתאם לנושא הנבחר ע״י משרד החינוך.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטל: 058-7844521 או באמצעות דואל: eruim1@ye-mo.org.il 
 
תלמידים הרשומים לצהרונים אינם צריכים להירשם דרך אתר האינטרנט
 
 
שם בית הספר/ כיתת גן
   
שם פרטי של הילד/ה
שם משפחה של הילד/ה
מספר ת.ז של הילד/ה (תשע ספרות)
מין
   
כתובת
טלפון -
   
טלפון נייד הורה 1 -
טלפון נייד הורה 2 -
דואל
 
   
התחייבות ההורים


ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד/ה כי עליו להתנהג באורח ראוי בבית הספר של החגים. ההורים מודעים כי לטובת כלל התלמידים באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג תהיה למנהלת הפעילות הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בכפוף להחזר תשלום יחסי לימי הפעילות שיגרעו.
איסוף התלמידים בסיום יום הפעילות :
איסוף התלמידים בסיום הפעילות יעשה ע"י ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את הילדים עליהם לציין זאת כאן כולל מסירת פריטיו האשיים של אותו אדם בכתב (כולל מספר תעודת זהות)
שם אדם אחר: 

שם     
קירבה 
ת.ז       (תשע ספרות)
 
איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה ו/או הצהרת ההורים בכתב אותה יש למסור מראש למנהלת הפעילות בבית הספר.
הורים המבקשים חזרה עצמאית של הילד הביתה יאשרו זאות כאן: אישור לחזרה עצמאית : 
דיווח על מחלות: על ההורים לדווח על מחלה כרונית כל שהיא ממנה סובל הילד/ה ולרשום בטופס את מצבו בריאותי וסכנות נלוות. אין לשלוח לפעילות בבית הספר ילדים במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל מחלה מדבקת אחרת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר סיום המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורים לדווח על כל שינוי במצבו הבריאותי של הילד.
הצהרה על מחלה כרונית/אלרגיה או אחרת וטיפול נדרש (לרשום כאן):

   

הצמדת סייעת : תלמיד הזכאי לליווי סייעת במהלך הפעילות יציין זאת כאן:    

   
פרסום והודעות :
ההורים מאשרים להציג מידי פעם בתקשורת או בכלי פרסום מקובלים אחרים תמונות של המשתתף או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
המשתתף והוריו מאשרים קבלת הודעות דוא"ל והודעות טקסט (סמס) ופרסומים שונים מטעם בית הספר הקשורים בפעילות.
   
שם הורה 1
ת.ז הורה 1 (תשע ספרות)

שם הורה 2
ת.ז הורה 2 (תשע ספרות)
 
מחיר ההשתתפות לכיתות א-ג הנו 150 ש"ח מחיר השתתפות לכיתת גן הנו 170 ש"ח
 
   
 
מספר כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי /
CVV 3 ספרות בגב הכרטיס
ת.ז של בעל הכרטיס (תשע ספרות)
   
 ביטולים/החזרים- במקרה של ביטול רישום לקייטנה עד לתאריך 14.03.2019 יחויב הנרשם ב-80 ₪ דמי ביטול
 
סה"כ

סה"כ לתשלום: 0.00

 
 
סליקה מאובטחת באינטרנט