ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב
 

 
 בית הספר של החגים בבאר-יעקב פסח 2018
   
 

להורים ולילדים תלמידי כיתות א' - ג' בבאר-יעקב שלום וברכה,
מועצה מקומית באר-יעקב ומחלקת החינוך שמחים לבשר לכם על הרשמה לפעילות "בית הספר של החגים" בפסח. הפעילות תתקיים בבאר-יעקב עבור תלמידי כיתות א'- ג' במשך חמישה ימים החל מיום ה' 22/5/2018 (לא כולל ימי ו') בשיתוף משרד החינוך. להלן מידע והנחיות לקראת הרישום לפעילות.


מועצה מקומית באר-יעקב נרתמת למימוש תכנית בית הספר של החגים של משרד החינוך בחופשת הפסח עבור תלמידי כיתות א'- ג'. הפעילות תתקיים בבתי הספר תלמים, רמון, צאלון וצמרות.הפעילות תחל ביום ה' 22/3 ותימשך בימים א'- ד' 25-28/3 בין השעות 08:00-13:00 (סה"כ 5 ימים, לא כולל יום שישי). הפעילות מיועדת לתלמידי כיתות א'- ג' וכוללת תכנים לימודיים , פעילות חברתית, ערכית ופעילות חווייתית. את בית הספר של חג הפסח יפעילו חברת טומשין (עבור תלמידי בתי הספר צאלון, רמון ורשב"י) חב' אילנות (בית הספר צמרות) וחברת חיבורים (בית הספר תלמים). עלות הפעילות היא 100 ₪ עבור חמישה ימי פעילות בין השעות 08:00-13:00 אין אפשרות להירשם לחלק מהפעילות. הרישום יבוצע באינטרנט (תשלום בכרטיס אשראי) הקישור יפתח באתר המועצה בין התאריכים יום ו' 22/2/2018 ועד יום א' 4/3/2018 (מספר הנרשמים מוגבל) התוכנית תופעל באמצעות צוותים של מפעילי התכנית העומדים בדרישות משרד החינוך. ילדי תכנית "ניצנים" –הרשומים כבר בצהרונים הפועלים בבתי הספר פטורים מתשלום, לילדים שנרשמו ושילמו עבור התוכנית , אי השתתפות ו/או היעדרות מבית הספר של החגים במהלך הפעילות אינה משחררת את ההורה מתשלום מלא מכל סיבה שהיא (אין החזר כספי). יתכן איחוד קבוצות ההגעה ואיסוף מבית הספר באחריות ההורים בלבד, נא להקפיד על זמנים. באחריות ההורים לדאוג לארוחת בוקר, אין להשתמש בטלפון נייד בזמן הפעילות. אין להביא משחקים המביאים לרווח והפסד כגון קלפים למיניהם. ילדים הזכאים לסייעת צמודה במהלך שנת הלימודים יפנו למחלקת החינוך לתיאום סייעת במהלך הפעילות. בכל מקרה של הפרת משמעת תופסק מידית פעילות של הילד/ה. משתתפים בפעילות ילדים אשר נרשמו לפעילות "בית הספר של החגים", שילמו עבור הפעילות, קיבלו אישור על התשלום בסיום ההרשמה ומופעים ברשימית המשתתפים של המועצה כמשלמים. להלן הנחיות הפעילות להורים :
הגעה לבית הספר בשעה 08:00 סיום פעילות בשעה 13:00 בדיוק.

יש לשלוח את הילדים בכל בוקר עם תיק קטן בו ארוחת בוקר מזינה , קלמר עם טושים, צבעים , ומספריים כובע ובקבוק מים.

ילדים הרשומים לצהרון בבתי הספר ("ניצנים") במשך כל השנה אינם צריכים לשלם עבור השתתפותם בתוכנית עבורם תמשך הפעילות עד שעה 16:00. עבור תלמידי כיתות א'- ג' במשך חמישה ימים החל מיום ה' 22/5/2018 (לא כולל ימי ו') בשיתוף משרד החינוך. 
 

תודה על שיתוף הפעולה,

גלעד גולדמן – מנהל מחלקת החינוך

 
שם בית הספר
כיתה
מספר כיתה
מחנכת
   
שם הילד/ה
מספר ת.ז של הילד/ה
מין
   
כתובת
טלפון -
תאריך לידה 
   
טלפון נייד הורה 1 -
טלפון נייד הורה 2 -
דואל
   
התחייבות ההורים


ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד/ה כי עליו להתנהג באורח ראוי בבית הספר של הפסח. ההורים מודעים כי לטובת כלל התלמידים באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג תהיה למנהלת הפעילות הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בכפוף להחזר תשלום יחסי לימי הפעילות שיגרעו.
איסוף התלמידים בסיום יום הפעילות :
א. ההורה מתחייב להגיע בזמן לקחת את הילד מבית הספר. אי הגעה בזמן תגרור חיוב אוטומטי בתשלום של 50 ₪ בגין כל רבע שעה איחור ע"י מחלקת הגבייה. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יגרמו להוצאת התלמיד/ה מהפעילות בהתאם למדיניות הגורם המפעיל.
ב. איסוף התלמידים בסיום הפעילות יעשה ע"י ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את הילדים עליהם לציין זאת כאן כולל מסירת פריטיו האשיים של אותו אדם בכתב (כולל מספר תעודת זהות)
שם אדם אחר: 

שם     
קירבה 
ת.ז     
 
ג. איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה ו/או הצהרת ההורים בכתב אותה יש למסור מראש למנהלת הפעילות בבית הספר.
ד. הורים המבקשים חזרה עצמאית של הילד הביתה יאשרו זאות כאן: אישור לחזרה עצמאית : 
דיווח על מחלות: על ההורים לדווח על מחלה כרונית כל שהיא ממנה סובל הילד/ה ולרשום בטופס את מצבו בריאותי וסכנות נלוות. אין לשלוח לפעילות בבית הספר ילדים במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל מחלה מדבקת אחרת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר סיום המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורים לדווח על כל שינוי במצבו הבריאותי של הילד.
הצהרה על מחלה כרונית/אלרגיה או אחרת וטיפול נדרש (לרשום כאן):

   

הצמדת סייעת : תלמיד הזכאי לליווי סייעת במהלך הפעילות יציין זאת כאן:    

   
ההורים מאשרים להציג מידי פעם בתקשורת או בכלי פרסום מקובלים אחרים תמונות של המשתתף או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות. המשתתף והוריו מאשרים קבלת הודעות דוא"ל והודעות טקסט (סמס) ופרסומים שונים מטעם בית הספר הקשורים בפעילות.
   
שם הורה 1
ת.ז הורה 1

שם הורה 2
ת.ז הורה 2
 
    אני מאשר/ת בזאת את תנאי הרישום
  
מספר כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי /
CVV 3 ספרות בגב הכרטיס
ת.ז של בעל הכרטיס
סה"כ

סה"כ לתשלום: 100.00