הגשת בקשות להיכלל במאגר מפקחים

  

 
   
 
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת מפקחים עצמאיים או משרדי מפקחים, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר מפקחים בתחום הבינוי ו/או בתחום הפיתוח והתשתיות.
 
מהמפקחים שיכללו במאגר יבחרו מפקחים לביצוע עבודות פיקוח על פרויקטים שיוזמנו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב.
הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
 
את הבקשה יש להגיש מוקלדת באמצעות הטופס המקוון (נספח ג'), ובהתאם להנחיות הכלולות בו.
 
עלות הגשת הבקשה – 200 ש"ח עבור כל מפקח, שלא יוחזרו.
   
    שימו לב, יש להוריד את המסמכים הבאים על מנת להתחיל את תהליך הרישום:
   
   
1. מסמכי ההזמנה ונספחיהם  - לקריאה בלבד
 
2. מענה לשאלות ההבהרה
 
3. נספח ג'- טופס למילוי במערכת - אין למלא בכתב יד, יש להוריד את הטופס, להקליד את הפרטים הנדרשים, להדפיס את הטופס ולחתום. 
 
4. נספח ד' - יש ללחוץ על הקישור (הטופס ייפתח), להדפיס, למלא בכתב יד את הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות (כולל חתימות).
 

סה"כ לתשלום: 200.00

   
לאחר מילוי נספחים ג' ו ד' יש לסרוק אותם ביחד עם המסמכים הנלווים להם כקובץ PDF אחד. קובץ זה יש לטעון במקום המיועד לכך.
   
 

החברה למשק וכלכלה

החברה למשק וכלכלה נוסדה בשנת 1974
כחברת בת של מרכז השלטון המקומי,
במטרה לספק שירותים
לרשויות המקומיות בישראל....


להרחבה

תו הפלטינה

ניהול סביבתי ניהול איכות ניהול אבטחת מידע ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ניהול שירותי IT

צור קשר

כתובת: החברה למשק וכלכלה
הארבעה 19, מגדל התיכון, תל אביב, ת.ד. 20054, 6120001
טלפון: 03-6235252 פקס: 03-5614183

צפון: אזור תעשייה בר-לב
טלפון : 04-9990643, פקס 04-9990637

מרכז: שלומציון המלכה 3 קומה 1, ירושלים
טלפון : 073-7055801 פקס. 073-7055800

דרום: רח' האלומות 12, פארק תעשייה עומר
טלפון : 073-7055861/2/3/4 פקס. 073-7055860