הגשת בקשה למידע בטופס מקוון

 שלב 1 – הנחיות
שלום רב,
באמצעות טופס זה ניתן להגיש בקשה למידע מעיריית הרצליה.
לפני הגשת הבקשה יש לקרוא את כל המידע הנוגע לתשלום אגרות ולפטורים מתשלום אגרות. המידע מופיע באתר העירייה.
יש למלא את כל הפרטים הנוגעים לבקשה. יש לשים לב כי הפרטים המוזנים בפרטי המבקש מתייחסים למבקש בפועל ולא בהכרח לאדם עבורו נדרש המידע.
לדוגמה: אם הנך מייצג אדם אחר, פרטיך ירשמו בפרטי המבקש ופרטים אודות המיוצג ירשמו בפרטי הגורם המיוצג.
לאחר שליחת הטופס תתקבל בתיבת הדוא"ל שלך הודעה ובה פרטים אודות הבקשה.
   
   
 

סה"כ לתשלום: 0.00