תקנון

תנאי התקשרות

בסימון האפשרות "אני מסכים" לתנאי ההתקשרות אני מצהיר כי כל הפרטים שנתתי הם נכונים וכל טעות היא על אחריותי בלבד.

כמו כן ידועים לי הדברים האלה:

1.      התשלום באתר זה משמש דמי רישום להשתלמות. לכתובת הדוא"ל שנתתי יישלח לי אישור רישום להשתלמות שאליה נרשמתי.

2.      הסדרת תהליך הרישום תזכה אותי בהרשאה לאתר ההשתלמות. ההרשאה תועבר אליי סמוך לפתיחת ההשתלמות.

3.      הרישום להשתלמות והתשלום אינם משמשים אישור השתתפות ו/או זכאות לגמול. השתתפותי בהשתלמות ועמידה בדרישותיה תזכה אותי בגמול לפי היקף ההשתלמות.

4.      באפשרותי לבטל את הרישום עד 7 ימים לפני מועד פתיחת ההשתלמות ולקבל את כספי חזרה. ביטול הרישום להשתלמות ייעשה בפנייה טלפונית למספר 09-8922914.

5.      לאחר פתיחת ההשתלמות אם אחליט מכל סיבה שהיא לפרוש מההשתלמות, לא אהיה זכאי להחזר דמי הרישום.

שימו לב:

6.      התשלום באתר זה הוא באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

7.      פעולת הסליקה של הכרטיס היא אוטומטית והאתר מאובטח בתקן SSL 128.