בקשה להירשם בספר הספקים של המועצה המקומית זכרון יעקב - 2019 


   
 
לקראת שנת 2019, המועצה המקומית זכרון יעקב מזמינה בזאת ספקים וקבלנים המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא ובהצעות מחיר להירשם בספר הספקים.
 
יש להגיש בקשה לרישום בספר הספקים של המועצה, כמופרט להלן.
 
כל ספק/קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי/קבלני המועצה חייב להגיש בקשתו על גבי טופס המצ"ב ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.
 
יש להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הרלוונטיים עד ל- 31.03.2019. יודגש כי המועצה שומרת על זכותה להוסיף ספקים בספר הספקים גם לאחר מועד זה.
 

   
   
דני ביתן         
מזכיר המועצה
   
    שימו לב, יש להוריד את המסמכים הבאים על מנת להתחיל את תהליך הרישום:
   
 
 

סה"כ לתשלום: 0.00