הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר של מקדמי מיזמים
המתוקצבים על ידי מפעל הפיס


   
 
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מועמדים העונים על תנאי הסף המפורטים בהמשך, להגיש בקשה להיכלל במאגר של מקדמי מיזמים המתוקצבים על ידי מפעל הפיס ברשויות המקומיות.
 
מועמדים שיכללו במאגר יבחרו מועמדים לביצוע עבודות של קידום מיזמים בתקצוב מפעל הפיס עבור הרשויות המקומיות, ומטעמים שונים טרם הגיעו לכלל מימוש.
 
עלות הגשת הבקשה – 200 ש"ח עבור כל משרד מועמד, שלא יוחזרו.
   
    שימו לב, יש להוריד את המסמכים הבאים על מנת להתחיל את תהליך הרישום:
   
   
1. מסמכי ההזמנה  - לקריאה בלבד
 
2. חוזה מקדמי מיזמים המתוקצבים על ידי מפעל הפיס ברשויות מקומיות - לקריאה בלבד
 
3. נספח ג'- טופס למילוי במערכת - אין למלא בכתב יד, יש להוריד את הטופס, להקליד את הפרטים הנדרשים, להדפיס את הטופס ולחתום. 
 
4. נספח ד' - יש ללחוץ על הקישור (הטופס ייפתח), להדפיס, למלא בכתב יד את הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות (כולל חתימות).
 

סה"כ לתשלום: 200.00

   
לאחר מילוי נספחים ג' ו ד' יש לסרוק אותם ביחד עם המסמכים הנלווים להם כקובץ PDF אחד. קובץ זה יש לטעון במקום המיועד לכך.

לשאלות ניתן לפנות לנעמי הניג לנדאו, מנהלת מאגרי היועצים טל: 03-6235274, מייל: naomih@mashcal.co.il 
 

 

החברה למשק וכלכלה

החברה למשק וכלכלה נוסדה בשנת 1974
כחברת בת של מרכז השלטון המקומי,
במטרה לספק שירותים
לרשויות המקומיות בישראל....


להרחבה

תו הפלטינה

ניהול סביבתי ניהול איכות ניהול אבטחת מידע ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ניהול שירותי IT

צור קשר

כתובת: החברה למשק וכלכלה
הארבעה 19, מגדל התיכון, תל אביב, ת.ד. 20054, 6120001
טלפון: 03-6235252 פקס: 03-5614183

צפון: אזור תעשייה בר-לב
טלפון : 04-9990643, פקס 04-9990637

מרכז: שלומציון המלכה 3 קומה 1, ירושלים
טלפון : 073-7055801 פקס. 073-7055800

דרום: יצחק רגר 59 באר שבע
טלפון : 073-7055861/2/3/4 פקס. 073-7055860