הגשת בקשות להיכלל במאגרי החברה למשק וכלכלה

  

   
רישום למאגר מודדים
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת משרדי מודדים העונים על תנאי הסף המפורטים במסמך זה (להלן: "המועמדים"), להגיש בקשה להיכלל במאגר מודדים לצורך מתן שירותי מדידה.
 
   
רישום למאגר יועצי נגישות
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת משרדי יועצי נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) (להלן: "משרדי יועצי נגישות"), העונים על תנאי הסף המפורטים במסמך זה (להלן: "המועמדים"), להגיש בקשה להיכלל במאגר של יועצי נגישות. הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
   
רישום למאגר כמאות בתחום המבנים
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת משרדים העוסקים במתן שירותי כמאות בתחום המבנים העונים על תנאי הסף המפורטים במסמך זה (להלן: "המועמדים"), להגיש בקשה להיכלל במאגר משרדי כמאות לצורך מתן שירותי כמאות. הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
   
רישום למאגר יועצי בטיחות
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת משרדי יועצי בטיחות, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמך זה (להלן: "המועמדים"), להגיש בקשה להיכלל במאגר של יועצי בטיחות. הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
   
רישום למאגר יועצי ביסוס קרקע
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת משרדים ליעוץ לביסוס קרקע, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמך זה (להלן: "המועמדים"), להגיש בקשה להיכלל במאגר של משרדים ליעוץ לביסוס. הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
   
רישום למאגר יועצי ביקורת (כללית ובתחום ההנדסה)
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת יועצי ביקורת עצמאיים או משרדי ייעוץ, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמך זה (להלן" "המועמדים" או "היועצים"), להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצי ביקורת. הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
   
רישום למאגר יועצי תקשורת ובקרה
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת משרדים המתמחים בייעוץ ותכנון של מערכות תקשורת ובקרה, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר של משרדים בתחומי הייעוץ והתכנון של מערכות תקשורת ובקרה. 
הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
  


 
רישום למאגר של משרדים לתכנון בתחום התחבורה
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת משרדים לתכנון בתחום התחבורה, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר של משרדים לתכנון בתחום התחבורה (תכנון פיזי, תכנון תנועה, תכנון רמזורים, תכנון מבנה כבישים, הכנת דוחות בה"ת, הכנת הדמיות תנועתיות והכנת תחזיות תנועה) (להלן: "תחום התחבורה").
מהמשרדים שיכללו במאגר יבחרו משרדים לביצוע עבודות תכנון בתחום התחבורה עבור פרויקטים שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב. הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.

   
רישום למאגר של מקדמי מיזמים המתוקצבים על ידי מפעל הפיס ברשויות המקומיות
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה")
מזמינה בזאת מועמדים העונים על תנאי הסף המפורטים בהמשך, להגיש בקשה להיכלל במאגר של מקדמי מיזמים המתוקצבים על ידי מפעל הפיס ברשויות המקומיות.
מועמדים שיכללו במאגר יבחרו מועמדים לביצוע עבודות של קידום מיזמים בתקצוב מפעל הפיס עבור הרשויות המקומיות,
ומטעמים שונים טרם הגיעו לכלל מימוש.
   
  רישום למאגר משרדים למנהלי תכנון
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת משרדים למנהלי תכנון להגיש בקשה להיכלל במאגר משרדים לתכנון. מהמשרדים שיכללו במאגר יבחרו משרדים לביצוע עבודות תכנון  עבור פרויקטים שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב. הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.

   
 רישום למאגר משרדים לתכנון מערכות מיזוג אוויר
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת משרדים לתכנון מערכות מיזוג אוויר להגיש בקשה להיכלל במאגר משרדים לתכנון מערכות מיזוג אוויר. מהמשרדים שיכללו במאגר יבחרו משרדים לביצוע עבודות תכנון מערכות מיזוג אוויר עבור פרויקטים שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב. הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
 
 
 

   
 רישום למאגר משרדים לתכנון בתחומי המים והביוב
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת משרדים לתכנון בתחומי המים, הביוב, הניקוז, האינסטלציה, בריכות שחיה, מזרקות ומתקני שעשועי מים, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר משרדים לתכנון בתחומי המים והביוב. מהמשרדים שיכללו במאגר יבחרו משרדים לביצוע עבודות תכנון בתחומי המים והביוב עבור פרויקטים שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב. הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
 
 
   
 רישום למאגר משרדים לתכנון קונסטרוקציה
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת משרדים לתכנון קונסטרוקציה  על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר משרדים לתכנון קונסטרוקציה. מהמשרדים שיכללו במאגר יבחרו משרדים לביצוע עבודות לתכנון קונסטרוקציה עבור פרויקטים שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב.
הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.

 
 
   
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת משרדי מפקחי עבודות חשמל ו/או תקשורת העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר משרדים לתכנון חשמל ו/או תקשורת.
מהמשרדים שיכללו במאגר יבחרו משרדים לביצוע עבודות תכנון של חשמל ו/או תקשורת עבור פרויקטים שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב.
הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
  
 
 
 
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת משרדים לתכנון חשמל, בקרה, תקשורת, מתח נמוך, מתקנים לטיהור שפכים ותחנות שאיבה, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר משרדים לתכנון חשמל ו/או בקרה ו/או תקשורת ו/או מתח נמוך.
מהמשרדים שיכללו במאגר יבחרו משרדים לביצוע עבודות תכנון של חשמל, בקרה, תקשורת, מתח נמוך עבור פרויקטים שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב.
הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
 
 רישום למאגר מפקחי גינון
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת מפקחי גינון ומשרדים המעסיקים מפקחי גינון, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר מפקחי גינון.
מהמפקחים וממשרדי המפקחים שיכללו במאגר יבחרו מפקחים לביצוע עבודות פיקוח על גינון שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב.
הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.
 
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת משרדי אדריכלים, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר אדריכלים בתחום הבינוי ו/או בתחום הפיתוח והנוף.
ממשרדי האדריכלים שיכללו במאגר יבחרו משרדים לביצוע עבודות תכנון של פרויקטים שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב.
הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.


 
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת מפקחים עצמאיים או משרדי מפקחים, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר מפקחים בתחום הבינוי ו/או בתחום הפיתוח והתשתיות.
מהמפקחים שיכללו במאגר יבחרו מפקחים לביצוע עבודות פיקוח על פרויקטים שיוזמנו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב.
הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה.

 
 
 

החברה למשק וכלכלה

החברה למשק וכלכלה נוסדה בשנת 1974
כחברת בת של מרכז השלטון המקומי,
במטרה לספק שירותים
לרשויות המקומיות בישראל....


להרחבה

תו הפלטינה

ניהול סביבתי ניהול איכות ניהול אבטחת מידע ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ניהול שירותי IT

צור קשר

כתובת: החברה למשק וכלכלה
הארבעה 19, מגדל התיכון, תל אביב, ת.ד. 20054, 6120001
טלפון: 03-6235252 פקס: 03-5614183

צפון: אזור תעשייה בר-לב
טלפון : 04-9990643, פקס 04-9990637

מרכז: שלומציון המלכה 3 קומה 1, ירושלים
טלפון : 073-7055801 פקס. 073-7055800

דרום: יצחק רגר 59 באר שבע
טלפון : 073-7055861/2/3/4 פקס. 073-7055860