הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר משרדים לתכנון בתחום התחבורה


   
 
ההחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") מזמינה בזאת משרדים לתכנון בתחום התחבורה, העונים על תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה, להגיש בקשה להיכלל במאגר של משרדים לתכנון בתחום התחבורה (תכנון דרכים, תכנון תנועה, תכנון רמזורים, תכנון מבנה כבישים, הכנת דוחות בה"ת, הכנת הדמיות תנועתיות והכנת תחזיות תנועה, ייעוץ שוטף לרשויות מקומיות) (להלן: "תחום התחבורה").
 
מהמשרדים שיכללו במאגר יבחרו משרדים לביצוע עבודות תכנון בתחום התחבורה עבור פרויקטים שיבוצעו על ידי רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים וביוב. הבחירה תיעשה באמצעות הליך הוגן ושוויוני, כמפורט במסמכי ההזמנה..
 
עלות הגשת הבקשה – 200 ש"ח עבור כל משרד מועמד, שלא יוחזרו.
   
    שימו לב, יש להוריד את המסמכים הבאים על מנת להתחיל את תהליך הרישום:
   
   
1. מסמכי ההזמנה  - לקריאה בלבד
 
2. חוזה לשירותי תכנון בתחום התחבורה - לקריאה בלבד
 
3. נספח ג'- טופס למילוי במערכת - אין למלא בכתב יד, יש להוריד את הטופס, להקליד את הפרטים הנדרשים, להדפיס את הטופס ולחתום. 
 
4. נספח ד' - יש ללחוץ על הקישור (הטופס ייפתח), להדפיס, למלא בכתב יד את הפרטים הנדרשים בהתאם להנחיות (כולל חתימות).
 

סה"כ לתשלום: 200.00

   
לאחר מילוי נספחים ג' ו ד' יש לסרוק אותם ביחד עם המסמכים הנלווים להם כקובץ PDF אחד. קובץ זה יש לטעון במקום המיועד לכך.

 
שימו לב!
המאגר השתנה בתאריך 24/10/2019. יש להגיש אך ורק את המסמכים המעודכנים.
 
לידיעת המועמדים: מובהר כי בקטגוריות של תכנון דרכים, מבנה כביש ותנועה, כל עוד מספר המשרדים הכלולים בקטגוריה מסוימת קטן מ-5, משכ"ל רשאית לראות גם משרדים הכלולים בקטגוריות נמוכות יותר כמועמדים לגיטימיים לביצוע עבודת התכנון בדרג המבוקש.
 
לשאלות ניתן לפנות לנעמי הניג לנדאו, מנהלת מאגרי היועצים מייל: naomih@mashcal.co.il
 

 

החברה למשק וכלכלה

החברה למשק וכלכלה נוסדה בשנת 1974
כחברת בת של מרכז השלטון המקומי,
במטרה לספק שירותים
לרשויות המקומיות בישראל....


להרחבה

תו הפלטינה

ניהול סביבתי ניהול איכות ניהול אבטחת מידע ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ניהול שירותי IT

צור קשר

כתובת: החברה למשק וכלכלה
הארבעה 19, מגדל התיכון, תל אביב, ת.ד. 20054, 6120001
טלפון: 03-6235252 פקס: 03-5614183

צפון: אזור תעשייה בר-לב
טלפון : 04-9990643, פקס 04-9990637

מרכז: שלומציון המלכה 3 קומה 1, ירושלים
טלפון : 073-7055801 פקס. 073-7055800

דרום: יצחק רגר 59 באר שבע
טלפון : 073-7055861/2/3/4 פקס. 073-7055860